Park- en Baanreglement

Op ons tennispark hanteren we een aantal regels voor een sportief en prettig verblijf voor alle leden.  We verwachten van alle gebruikers om in goede onderlinge verstandhouding en met in achtneming van dit reglement gebruik te maken van de tennisbanen en het park. Het reglement geldt ook voor introducés en huurders van een baan.

 1. Alleen clubleden die hun contributie hebben betaald mogen een baan reserveren.
 2. Huurders en nieuwe leden die de contributie hebben voldaan, maar waarvan het lidmaatschapsnummer nog niet beschikbaar is, reserveren volgens instructies van de ledenadministratie.
 3. Een clublid kan één persoon per keer introduceren.
 4. Reservering van een baan kan alleen digitaal via de KNLTB-ClubApp of via de website www.TCBakkerbosch.nl
 5. Reservering van een baan door individuele leden kan met in achtneming van het baanrooster waarop competitiewedstrijden en-trainingen, toernooien en tennislessen vooraf zijn ingepland.
 6. De reserveringsduur is maximaal een uur, zowel bij dubbelspel als ook bij enkelspel.
 7. Na het verstrijken van de speeltijd kan niet direct opnieuw gereserveerd worden; er kan wel worden doorgespeeld tot de volgende spelers met ‘n reservering zich melden.
 8. Vanaf 20.00 uur hebben senior- en juniorleden voorrang boven pupilleden (t/m 11 jaar, peildatum 1 januari).
 9. De baanverlichting wordt naar behoefte ingeschakeld. Dit gebeurt uitsluitend door de bardienstmedewerker of andere daartoe bevoegde personen.
 10. De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde tennisschoenen en -kleding.
 11. Gedraag je op en buiten de tennisbanen en handel volgens de fair play regels van de KNLTB.
 12. Repareer beschadigingen en ingetrapte gaten op de gravelbanen direct door het kuiltje dicht te trappen.
 13. Het sproeien van de gravelbanen kan gebeuren op niet tevoren aangekondigde tijdstippen. Spelers zijn verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen. De sproeitijd kan dus van de speeltijd afgaan.
 14. De groundsman is bevoegd om, indien de weersgesteldheid of andere oorzaken onderhoud noodzakelijk maken, tennisbanen tijdelijk onbespeelbaar te verklaren.
 15. Voor alle banen geldt, dat na het gebruik de banen geveegd dienen te worden met de sleepnetten of baanborstels die op de baan aanwezig zijn. Er wordt geveegd van buiten naar binnen, te beginnen aan de buitenrand van de uitloopruimte, dus ook tussen de banen minimaal de helft slepen.
 16. Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisballen op de banen te worden gedeponeerd.
 17. Springen over, klauteren en zitten op de baanafrastering is niet toegestaan, evenmin als stappen over het net.
 18. Bij het verlaten van de banen dienen de poortjes gesloten te worden.
 19. Voor het betreden van de kantine dienen schoenen gereinigd te worden van gravel. De roosters en borstels voor de ingang van het clubhuis dienen daartoe.
 20. Bij vorst of sneeuw mogen de tennisbanen niet betreden worden.
 21. Fietsen en brommers dienen te worden gestald in de daarvoor bestemde ruimte bij de ingang van het park.
 22. Honden zijn toegestaan op het park (niet op de banen), mits aangelijnd.
 23. TC Bakkerbosch is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of beschadigde voorwerpen, of voor ongevallen of blessures ontstaan op de banen of daarbuiten.
 24. Aan het tennispark veroorzaakte schade zal worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 15665978

Adres

Bemelerweg 81
6267 AL Cadier en Keer

KVK-nummer

40203275