Park- en Baanreglement

In verband met corona zijn naast dit baanreglement tijdelijk bijzondere regels van kracht.

Reserveren van een baan kan alleen via de KNLTB.Club-App. Kijk hier voor de instructies.

Uitgangspunten van het baanreglement zijn: veiligheid, goede sociale omgang met elkaar, respect voor eigendommen (inclusief de accommodatie)

 1. Alleen aan leden die hun contributie hebben voldaan, wordt een label uitgereikt. Zonder label kan niet worden gespeeld.
 2. Reservering kan alleen overeenkomstig het baanrooster.
 3. Vanaf 20.00 uur hebben senior- en juniorleden voorrang boven pupilleden (t/m 11 jaar, peildatum 1 januari) bij het reserveren van een baan.
 4. Spelen dient te geschieden in passende tenniskleding met tennisschoenen.
 5. De gegadigden voor een baan dienen vanaf het moment van reservering op het clubterrein aanwezig te zijn en te blijven.
 6. Alleen zij die een door het bestuur verstrekte label persoonlijk hebben opgehangen mogen spelen.
 7. Indien een lid zijn label heeft vergeten of de label is zoekgeraakt, kan men een daarvoor bestemde reservelabel (zgn. ezelslabel) vragen aan degene die bardienst heeft tegen betaling van € l,- "leenbeurt". Na beëindiging van de lening dient deze label weer ingeleverd te worden. Het lenen van de reservelabel dient per dag plaats te vinden. Indien men de label definitief kwijt is, dient contact opgenomen te worden met de ledenadministratie, die tegen kostprijs een nieuwe label zal verstrekken. De benodigde gegevens en de pasfoto dienen daarbij verstrekt te worden.
 8. Introductielabels zijn tegen contante betaling verkrijgbaar in het clubhuis (tarieven zie elders in dit blad). Indien het clubhuis gesloten is dient men zich te wenden tot de elders in dit blad genoemde personen. De toegemeten tijd is een half uur voor enkelspel en een uur voor dubbelspel.
 9. Per clublid wordt op verzoek maximaal 1 introductielabel per dag verstrekt.
 10. Een eenling kan geen baan reserveren.
 11. Drie spelers mogen een half uur van de baan gebruik maken. De derde label dient te worden gehangen op de eerste of tweede label.
 12. Bij dubbelspel dienen de labels over de volle speelduur te worden verdeeld, dus 2 labels op het eerste halve uur en de 2 andere op het tweede halve uur.
 13. Na het verstrijken van de speeltijd mogen de labels niet onmiddellijk worden gehangen naar het volgende hele of halve uur. Er mag doorgespeeld worden zolang geen andere gegadigden voor de baan aanwezig zijn. Nieuwe gegadigden moeten aan de plaats van de labels kunnen zien of de spelers op de baan langer dan de hun toekomende tijd aan het spelen zijn.
 14. Indien een baan vrij is en een kwartier of minder resteert voor de volgende reserveringsperiode ingaat, mogen spelers reserveren voor die volgende periode. Tot die tijd mogen zij al vast van de baan gebruik maken.
 15. Voordat men de bespeelde baan verlaat, dient men deze eerst geveegd te hebben. De baan wordt met het sleepnet spiraalvormig van buiten naar binnen gesleept. Te beginnen aan de buitenrand van de uitloopruimte, dus ook tussen de banen minimaal de helft slepen. Deze regel is eveneens van toepassing voor de nieuwe all waetherbanen 3 en 4.
 16. Diegenen die op een dag competitie of een toernooi hebben gespeeld of zullen spelen, moeten die dag andere spelers (die niet aan de competitie of een toernooi meedoen of hebben meegedaan) voor laten gaan. Ook diegenen die op een dag les of training krijgen of hebben gekregen, moeten die dag eveneens andere gegadigden voor laten gaan.
 17. Tijdens competitiewedstrijden en lessen kan niet worden gereserveerd op de door de wedstrijdcommissie of bestuur aangewezen banen.
 18. Het springen over, klauteren en zitten op de baanafrastering is niet toegestaan.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 15665978

Address

Bemelerweg 81
6267 AL Cadier en Keer