facebook

Actueel

Per 29 september is de bar gesloten, en publiek bij wedstrijden is niet toegestaan (zie Home page).

• U kan zich aanmelden voor wintertraining via deze LINK

• er mag getennist worden  met inachtneming van de nieuwe, strenge corona-maatregelen (zie instructies op de Home Page)

• men dient vooraf (max. 2 dagen) een baan te reserveren middels de club-app (zie: Vereniging - ClubApp)

• Voor meer actualiteit: zie nieuwsbrief nr 9.

____________Winter-Tennis-Training

De tennisschool biedt weer de mogelijkheid om in de winter tennisles te nemen. De zachte winters van tegenwoordig nodigen uit om gewoon buiten te blijven tennissen. Aanmelden kan via deze LINK

Update corona maatregelen

Het kabinet heeft forse extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Deze maatregelen gelden voor de komende vier weken. Om het aantal reisbewegingen en het aantal contacten tussen mensen te verminderen zijn de volgende maatregelen voor de tennissport van toepassing:
•   de KNLTB competitie 2020 voor jeugd en senioren is beëindigd
•   Reguliere open toernooien en juniorentoernooien gaan niet door
•   het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen club (zowel buiten, als binnen voor de clubs die een tennishal hebben)
•   de maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (exclusief trainer)
•   naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten
•   publiek is niet toegestaan.

Dubbelen: Er ontstond enige verwarring of dubbelen is toegestaan. De KNLTB heeft dit punt inmiddels afgestemd met het ministerie van VWS en hieruit is het volgende bepaald: Dubbelen bij tennis kan, mits er altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Volgens experts van de KNLTB is het besmettingsrisico bij dubbelspel gering.


Uiteraard blijven de bestaande maatregelen (niet naar de tennisclub komen bij gezondheidsklachten etc.) ook van kracht! Voor meer informatie en antwoorden op vragen wordt verwezen naar: corona.knltb.nl :

•   Iedereen moet van huis uit vooraf een baan reserveren via de ClubApp.

Installeer de ClubApp op uw tablet of smartphone: zie onder "Vereniging" de tab "De ClubApp"

•   Reserveren kan maximaal 2 dagen vooraf.
Dus bijvoorbeeld op dinsdag reserveren als je op woensdag wilt spelen. Ook voor het vrijspelen van de jeugd moet op deze manier gereserveerd worden onder vermelding van de toezichthoudende ouder.

Uiteraard neemt iedereen de inmiddels bekende RIVM-richtlijnen ook nog steeds in acht:foto 1 Foto 2 Foto 3